Kawasan Riadah

              Tempat tumpuan para pemancing udang dan ikan sungai                                                                   
                        Tempat riadah para remaja bersukan                     
                                                        

Aktiviti belia Labohan Dagang 
Copyright © KAMPUNG WEBSITE